Wie zit er in de raad

De gemeenteraad van Westerveld bestaat uit zeventien raadsleden verdeeld over zeven fracties. De burgemeester is de voorzitter van de raad. Raadsleden die op de kieslijst van dezelfde partij hebben gestaan vormen in de regel een fractie.

Naast raadsleden kent de raad burgerleden. Elke fractie mag ter ondersteuning twee burgerleden voordragen. Zij moeten op de kieslijst hebben gestaan bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen. Burgerleden kunnen in vergaderingen het woord voeren namens hun fractie. Burgerleden kunnen niet deelnemen aan een besluitvormende raadsvergadering. De 17 zetels in de gemeenteraad zijn verdeeld over 7 raadsfracties:

Voorzitter

Jouke Spoelstra
Jouke Spoelstra, burgemeester en voorzitter gemeenteraad

Nevenfuncties