Ik en de raad

Hier vindt u meer over de mogelijkheden om in contact te komen met de gemeenteraad en invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid.

 • Inspreken tijdens een Politieke avond Westerveld

  De gemeenteraad wil graag horen wat u vindt van de voorstellen waarover hij besluit. Daarom kunt u als inwoner van Westerveld en als belanghebbende uw mening geven op de vergaderingen van de gemeenteraad op dinsdagavond. Dat heet inspreken.

 • Petitie

  Met een petitie laat u de gemeente weten dat er een probleem is of dat u het ergens niet mee eens bent. Iedereen kan een petitie indienen. U verzamelt handtekeningen van mensen die het met u eens zijn. Zo laat u zien hoeveel mensen dit belangrijk vinden. U heeft geen minimum aantal handtekeningen nodig voordat u de petitie indient.

 • Burgerinitiatief

  Door middel van een burgerinitiatief kunt u een onderwerp op de agenda van de raadsvergadering plaatsen.

 • Agenderingsverzoek

  Bij kunt ook bij de griffie een agenderingsverzoek indienen, bijvoorbeeld voor een dialoogavond.

 • Werkbezoek

  U kunt de raad uitnodigen voor een bezoek. Om een goed beeld te krijgen, kan een bezoek aan een dorp, onderneming of stuk grond helpen.