Inspreken tijdens een Politieke avond Westerveld

De gemeenteraad wil graag horen wat u vindt van de voorstellen waarover hij besluit. Daarom kunt u als inwoner van Westerveld en als belanghebbende uw mening geven op de vergaderingen van de gemeenteraad op dinsdagavond. Dat heet inspreken.

Hieronder leest u meer over de regels die zijn afgesproken over het inspreken en in welke gevallen dat mogelijk is.

Regels over inspreken

Wanneer u zich als inspreker aanmeldt, geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. U richt zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan u te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering bij de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

Inspreken tijdens voorbereidende Politieke avonden Westerveld

Ieder punt op de agenda van een voorbereidende Politieke avond Westerveld (op het vragenkwartier na) is voorzien van een bespreekvoorstel. Hierin staat aangegeven of inspreken wel of niet mogelijk is.

Inspreken tijdens besluitvormende Politieke avonden Westerveld

Inspreken tijdens een besluitvormende Politieke avond Westerveld is een optie, wanneer er niet eerder spreekrecht is verleend bij een voorstel tijdens de voorbereidende Politieke avond Westerveld. Dit geldt ook wanneer het voorstel niet geagendeerd stond tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Indien inspreken tot de mogelijkheden behoort, dan wordt dit bij een agendapunt aangegeven: (spreekrecht).

Terug naar: Ik en de raad