Contact

De meeste gemeenteraadsleden hebben een baan naast hun werk voor de raad. Om alles goed te laten verlopen, helpt en adviseert de griffie hen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van vergaderagenda’s en het organiseren van werkbezoeken.

Voor informatie over of contact met de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur via het telefoonnummer 140521. U kunt de griffie mailen via het mailadres griffie@gemeentewesterveld.nl

Daarnaast kunt u ook rechtstreeks met individuele raadsleden en fracties contact opnemen. Zie hiervoor: Wie zit er in de raad?

Reiny Weernekers Jordy Tuin Nathalie Seidel
Reiny Weernekers, Griffier      Jordy Tuin, raadsadviseur/plaatsvervangend griffier Nathalie Seidel, griffiemedewerkster
Telefoonnummer: 06-34170137 Telefoonnummer: 06-18500432 Telefoonnummer: 14 0521
E-mail: R.Weernekers@gemeentewesterveld.nl      E-mail: J.Tuin@gemeentewesterveld.nl       E-mail: N.Seidel@gemeentewesterveld.nl

  

Nevenfuncties griffier en raadsadviseur/plaatsvervangend griffier

Mevrouw R. Weernekers (Griffier)

  • Algemeen bestuurslid Stichting PodiumParel Westerveld (onbezoldigd)
  • Medewerker landschapsbeheer Utrechts Landschap/werkgroep Sandwijck (onbezoldigd) 

De heer J. Tuin (Plv. griffier)

  • Bestuurslid Stichting Gedenkstenen Meppel (onbezoldigd)
  • Voorzitter Werkgroep Historisch Onderzoek Stichting Gedenkstenen Meppel (onbezoldigd)
  • Secretaris, Stichting Joods Erfgoed (onbezoldigd)
  • Gastlesdocent Holocaust Stichting Prinsessendag/zelfstandig (onbezoldigd)

Diever, oktober 2022

                                                                                                                   
 Terug naar: Homepagina