Overzicht (neven)functies raadsleden

Ter voldoening van het gestelde in artikel 12 van de Gemeentewet wordt onderstaand aangegeven welke andere functies, dan het raadslidmaatschap, door de leden van de raad worden vervuld.

De raadsleden:

VVD

1.    Mevrouw R. Masselink-den Hollander
functies:
a. dierenarts bij Dierenartsenpraktijk Dwingeloo-Appelscha (bezoldigd) 
b. directeur groot aandeelhouder Kinderopvang Kaka BV en Kinderopvang KaKa Noord BV (bezoldigd)
c. lid van de ledenraad van de VVAA (bezoldigd)
overige functies:
d. secretaris Raad van Advies KNMvD, beroepsorganisatie dierenartsen (onbezoldigd, wel reiskosten en vacatievergoeding) 
e. bestuurslid volleybalvereniging Wesseling DOK (onbezoldigd)       

f. Bijzonder commissielid provinciale staten Drenthe (bezoldigd)                                                                                                                                                                        

2.    Mevrouw C.N.G. Starke
functie:
a. zzp’er opticiën Chantal optiek: bezoldigd
overige functies:
b. lid van de ledenraad van de Rabobank (onbezoldigd, wel vergoeding)

3. De heer H. (Hilbert) Stel
functie:
a. manager Medipoint (bezoldigd)
overige functies:
b. voorzitter sportvereniging SGO Grolloo (onbezoldigd)
c. bestuurslid dorpshuis Markehuis Grolloo (onbezoldigd)

Progressief Westerveld

1.    De heer M. van de Kasteelen
overige functies:
a. bestuurslid Stichting Kolonieconcerten (onbezoldigd)

2. De heer C. (Corné) Joziasse
functie:
a. boswachter Staatsbosbeheer (bezoldigd)

3.  Mevrouw J. (Judith) Staalman
functie:
a. planner NS-reizigers (bezoldigd)
overige functies:
b. re-integratie consulent FNV-sector (onbezoldigd)

Duurzaam Sterk Westerveld

1.    Mevrouw G. Kiers
functie:
a. communicatiebureau Geke Kiers (bezoldigd)
overige functies:
b. fractievolger AWP waterschap Drents Overijsselse Delta (onbezoldigd)
c. Bestuurslid Sterk Lokaal Provincie Drenthe (onbezoldigd)
d. Lid commissie communicatie Onafhankelijk Politiek Nederland, Eerste Kamer(onbezoldigd)

2.     De heer A.K. Schoenmaker
functies:
a. directeur/eigenaar Retrospect boekproductions (bezoldigd)
b. Statenlid Sterk Lokaal Drenthe (bezoldigd)
overige functies:
c. Steunfractie OPNL, Eerste Kamer (onbezoldigd)

3.    De heer K. Molenkamp
functie:
a. Docent R.S.G. Tromp Meesters (bezoldigd)
overige functies:
b. IJsclub Nooitgedacht Darp (voorzitter/secretaris) (onbezoldigd)
c. voorzitter Historische Vereniging Havelte e.o. (onbezoldigd)
d. Hengelsportvereniging HENO (bestuurslid) (onbezoldigd)
e. penningmeester Duurzaam Sterk Westerveld (onbezoldigd)
f. lid medezeggenschapsraad R.S.G. Tromp Meesters (onbezoldigd)
g. Eigenaar museum Maastrichts Aardewerk en antieke vogelkooien
Ik geef lezingen. Kosten: EUR 5,- per persoon. Na aftrek van gemaakte kosten wordt het restant overgemaakt naar het KWF-fonds. Bezoek op afspraak. Jaarlijks komen ongeveer 50 bezoekers.
Hobbymatig rook ik vis. Enkele keren per jaar kunen liefhebbers van gerookte vis de lekkernij bij mij bestellen.

4. De heer N.(Norbert) Baas
functies:
a. Norbert Baas Sportbegeleiding, zelfstandige (bezoldigd) waarbinnen sportbegeleidingswerkzaamheden worden verricht voor:

  • Sport Drenthe
  • Stichting Sport en beweeg
  • Vereniging Dynamiek, gymnastiek Havelte
  • Stichting Ouderenbeleid Diever e.o.
  • Gemeente Westerveld:
  • Fittest Vledder (per 30 maart alleen op vrijwillige basis)
  • In balans (aangegane lessenreeks wordt afgerond, geen vergoeding per 30 maart)

b. cateringmedewerker Striethouldt Westerbork (bezoldigd)
c. Herberg De Roskam Uffelte (bezoldigd, 0-urencontract)
overige functies:
d. Voorzitter/penningmeester wv DOS, wandelvereniging (onbezoldigd)
e. Voorzitter stichting Bourgondisch Westerveld (onbezoldigd)
f. Voorzitter stichting G Korfbal Meppel eo, (onbezoldigd, wordt geliquideerd)
g. Bestuurslid stichting Klaverblad Uffelte (onbezoldigd)

h. Lid werkgroep Dwingeloo in actie (onbezoldigd)

CDA

1.     De heer G.J. Ballast
functie:
a. accountmanager Sales Protective coatings bij Hempel bv te Schiedam (bezoldigd)
overige functies:
Secretaris bestuur stichting MTB Dwingeloo (onbezoldigd)

2.    De heer J.A.G. van der Weyde
gepensioneerd.
Overige functies:
a. voorzitter Hoogeveens Christelijk Mannenkoor (onbezoldigd)

PvdA

1.    De heer J. Puper
functie:
a. rayonmanager bij een farmaceut (bezoldigd)
overige functies:
b. voorzitter landelijk netwerk defensie PvdA(onbezoldigd)
c. lid ledenraad Rabobank (onkosten per vergadering)

2.        Mevrouw R. (Ramona) Rösener Manz- Van der Walle
functies:
a. ceremoniespreker 'Ramona Spreekt' (bezoldigd)
b. beheerder Ons Dorpshuis Wilhelminaoord (bezoldigd)
c. eigenaar tweedehands kledingwinkel Bloesem (bezoldigd)

overige functies:

d. lid ledenraad Rabobank (onbezoldigd, wel vergoeding)
e. lid Vitaal Wilhelminaoord (onbezoldigd)

Gemeentebelangen

1.        Mevrouw J. Mones-Kassies
(overige) functies: geen

2.    De heer J.H. Bruursema
functie:
a. Productieleider bij Vossebelt b.v. (bezoldigd)
overige functies:
b. Jeugdtrainer/leider VV Trinitas (onbezoldigd)

D66

1. Mevrouw A.R. Oosterhuis
Geen openbare betrekkingen
Verhuurt een woning en verpacht grond binnen de gemeente.

Terug naar: Wie zit er in de raad