Overzicht (neven)functies raadsleden

Ter voldoening van het gestelde in artikel 12 van de Gemeentewet wordt onderstaand aangegeven welke andere functies, dan het raadslidmaatschap, door de leden van de raad worden vervuld.

De raadsleden:

VVD                                                                                                                                                                  

1.    De heer F. (Frank) Foreman
functie:
a. Beleidsmedewerker ministerie BZK directie woningbouw (bezoldigd)
overige functies:
b. Bestuurslid en secretaris VVD Westerveld (onbezoldigd) 

2.    Mevrouw C.N.G. (Chantal) Starke
functie:
a. zzp’er opticiën Chantal optiek: bezoldigd
overige functies:
b. lid van de ledenraad van de Rabobank (onbezoldigd, wel vergoeding)

3. De heer H. (Hilbert) Stel
functie:
a. manager Medipoint (bezoldigd)
overige functies:
b. voorzitter sportvereniging SGO Grolloo (onbezoldigd)
c. bestuurslid dorpshuis Markehuis Grolloo (onbezoldigd)

Progressief Westerveld

1.    De heer M. (Michiel) van de Kasteelen
overige functies:
a. bestuurslid Stichting Kolonieconcerten (onbezoldigd)

2. De heer C. (Corné) Joziasse
functie:
a. boswachter Staatsbosbeheer (bezoldigd)

3.  Mevrouw J. (Judith) Staalman
functie:
a. planner NS-reizigers (bezoldigd)
overige functies:
b. re-integratie consulent FNV-sector (onbezoldigd)

Duurzaam Sterk Westerveld

1.    Mevrouw G. (Geke) Kiers
functie:
a. communicatiebureau Geke Kiers (bezoldigd)
overige functies:
b. fractievolger AWP waterschap Drents Overijsselse Delta (onbezoldigd)
c. Bestuurslid Sterk Lokaal Provincie Drenthe (onbezoldigd)
d. Lid commissie communicatie Onafhankelijk Politiek Nederland, Eerste Kamer(onbezoldigd)

2.     De heer A.K. (Alfred)Schoenmaker
functies:
a. directeur/eigenaar Retrospect boekproductions (bezoldigd)
b. Statenlid Sterk Lokaal Drenthe (bezoldigd)
overige functies:
c. Steunfractie OPNL, Eerste Kamer (onbezoldigd)

3.    De heer K. (Klaas) Molenkamp
functie:
a. Docent R.S.G. Tromp Meesters (bezoldigd)
overige functies:
b. IJsclub Nooitgedacht Darp (voorzitter/secretaris) (onbezoldigd)
c. voorzitter Historische Vereniging Havelte e.o. (onbezoldigd)
d. Hengelsportvereniging HENO (bestuurslid) (onbezoldigd)
e. penningmeester Duurzaam Sterk Westerveld (onbezoldigd)
f. lid medezeggenschapsraad R.S.G. Tromp Meesters (onbezoldigd)
g. Eigenaar museum Maastrichts Aardewerk en antieke vogelkooien
Ik geef lezingen. Kosten: EUR 5,- per persoon. Na aftrek van gemaakte kosten wordt het restant overgemaakt naar het KWF-fonds. Bezoek op afspraak. Jaarlijks komen ongeveer 50 bezoekers.
Hobbymatig rook ik vis. Enkele keren per jaar kunen liefhebbers van gerookte vis de lekkernij bij mij bestellen.

4. De heer N.(Norbert) Baas
functies:
a. Norbert Baas Sportbegeleiding, zelfstandige (bezoldigd) waarbinnen sportbegeleidingswerkzaamheden worden verricht voor:

  • Sport Drenthe
  • Stichting Sport en beweeg
  • Vereniging Dynamiek, gymnastiek Havelte
  • Stichting Ouderenbeleid Diever e.o.
  • Gemeente Westerveld:
  • Fittest Vledder (per 30 maart alleen op vrijwillige basis)
  • In balans (aangegane lessenreeks wordt afgerond, geen vergoeding per 30 maart)

b. cateringmedewerker Striethouldt Westerbork (bezoldigd)
c. Herberg De Roskam Uffelte (bezoldigd, 0-urencontract)
overige functies:
d. Voorzitter/penningmeester wv DOS, wandelvereniging (onbezoldigd)
e. Voorzitter stichting Bourgondisch Westerveld (onbezoldigd)
f. Bestuurslid stichting Klaverblad Uffelte (onbezoldigd)

h. Lid werkgroep Dwingeloo in actie (onbezoldigd)

CDA

1.     De heer G.J. (Gerjo) Ballast
functie:
a. accountmanager Sales Protective coatings bij Hempel bv te Schiedam (bezoldigd)
overige functies:
b. Secretaris bestuur stichting MTB Dwingeloo (onbezoldigd)

2.    De heer J.A.G. (Adri) van der Weyde
gepensioneerd.
Overige functies:
a. voorzitter Hoogeveens Christelijk Mannenkoor (onbezoldigd)
b. voorzitter Stichitng de Tuinen Frederiksoord (onbezoldigd)
 

PvdA

1.        Mevrouw R. (Ramona) Rösener Manz- Van der Walle
functies:
a. ceremoniespreker 'Ramona Spreekt' (bezoldigd)
b. eigenaar tweedehands kledingwinkel Bloesem (bezoldigd)

overige functies:
d. lid ledenraad Rabobank (onbezoldigd, wel vergoeding)
e. lid Vitaal Wilhelminaoord (onbezoldigd)

f. Lid bestuur BOKD (onbezoldigd)

2.        Mevrouw C. (Chrisstien) Dollekamp - Molleman

Geen openbare betrekkingen

Overige functies:
a. Kaderlid zwem- en poloclub Steenwijk ‘34 (onbezoldigd)
b. Vrijwilliger Dorpshuis Wilhelminaoord (onbezoldigd)
c. Vrijwilliger ABWC (onbezoldigd)

Gemeentebelangen

1.        Mevrouw J. (Janny) Mones-Kassies
(overige) functies: geen

2.    De heer J.H. (Jan Henk) Bruursema
functie:
a. Productieleider bij Vossebelt b.v. (bezoldigd)
overige functies:
b. Jeugdtrainer/leider VV Trinitas (onbezoldigd)

D66

 

Terug naar: Wie zit er in de raad