Overzicht (neven)functies burgerleden

Ter voldoening van het gestelde in artikel 12 van de Gemeentewet (in navolging van artikel 10 Reglement van Orde vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Westerveld) wordt onderstaand aangegeven welke andere functies dan het burgerlidmaatschap, door de burgerleden worden vervuld.

De burgerleden:

Naam: (neven)functie(s):
C. Dollekamp-Molleman

Geen openbare betrekkingen

Overige functies:

 • Kaderlid zwem- en poloclub Steenwijk ‘34 (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Dorpshuis Wilhelminaoord (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger ABWC (onbezoldigd)
 • Fractiesecretaris (bezoldigd)
C.R. Dollekamp

Eigenaar Dollekamp Safety Prepared, advies en management fysieke veiligheid (bezoldigd)

Overige functies:

 •  Penningmeester/lid dagelijks bestuur Z&PC Steenwijk 1934 (onbezoldigd)
 • Voorzitter stichting Sporthal Vledder (onbezoldigd)
F. Foreman

Beleidsmedewerker ministerie BZK directie woningbouw (bezoldigd)

Overige functies:

 • Bestuurslid en secretaris VVD Westerveld (onbezoldigd) 
M.W. Mulder

Beleidsmedewerker personeel KaKa kinderopvang (bezoldigd)

Overige functies:

 • Lid jeugdcommissie v.v. Trinitas (onbezoldigd)
 • Fractiesecretaris Gemeentebelangen Westerveld (bezoldigd)
 • Bestuurslid (secretariaat) Gemeentebelangen Westerveld (onbezoldigd) 
A. Offringa

Astronoom/onderzoeker bij NWO (bezoldigd)

Overige functies:

 • Universitair docent Universiteit Groningen (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Buurtvereniging Lheebroek (onbezoldigd)
 • Gastgezin bij Takecareclub (onbezoldigd) 
D. Simonides

Eigenaar Coop-supermarkt Vledder en Diever

Overige functies:

 • Penningmeester ondernemersvereniging Vledder (onbezoldigd)
 • Lid ondernemerscommissie plus u.a.
J.P. Slootweg
 • Uitvaartleider Uitvaartverzorging Kiers (bezoldigd)
 • Reservist bij Koninklijke Luchtmacht (bezoldigd)
 • Uitgever Weekblad van Diever, h.o.d.n. Ensio (bezoldigd)

Overige functies:

 • Bestuurslid Dorpsbelangen Dieverbrug (onbezoldigd)
C.J. Doggen
 • Data scientist bij Univé (bezoldigd)
 • Brandweerman post Vledder (VRD) (bezoldigd)

Overige functies

 • Bestuurslid Wampex Vledder (onbezoldigd)
 • Bestuurslid CDA Westerveld (onbezoldigd)
 • Commissielid ALV/Themabijeenkomsten CDA Drenthe (onbezoldigd)
 • Ouderklankbordgroep Stad&Esch Diever (onbezoldigd)
 • Recensent vrouwenthrillers.nl (bezoldigd: waardebon bol.com per recensie)
Ton Spijkerman   
C.M. Zethoven Psycholoog bij Calder Werkt-Zwolle (bezoldigd)
T. de Bruin
 • Vrijwilliger bibliotheek Steenwijk (bezoldigd)
 • Lid steunfractie (onbezoldigd)
 • Bestuurslid bosbad Vledder (onbezoldigd)