Spreekrecht inwoners op Begroting 2024 raadsvergadering 31 oktober

Op 7 november vindt debat en besluitvorming plaats over de gemeentelijke Begroting 2024. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht op de Begroting tijdens de raadsvergadering van 31 oktober a.s. Op deze manier heeft de raad tijd om door inwoners ingebrachte reacties te betrekken bij de besluitvorming op 7 november.

Voor de zomer heeft de raad met een zogeheten Kadernota de richtlijnen voor de begroting vastgesteld. Op 7 november beoordeelt de raad of deze voldoende zijn gevolgd in de begroting. Ook wordt bezien of er op een goede manier rekening is gehouden met ontwikkelingen en zaken die sinds afgelopen zomer in beeld zijn gekomen.
Raadsleden kunnen wijzigingsvoorstellen (amendementen) indienen op de begroting.

Aanmelden

Aanmelden voor spreekrecht op 31 oktober kan tot maandag 30 oktober 16.00 uur via griffie@gemeentewesterveld.nl