Over deze website

Wij willen dat iedereen onze website kan gebruiken. Komt u een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons doorgeven.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is een website die iedereen goed kan gebruiken. Daarom staat er in de wet dat websites van overheden (zoals een gemeente) horen te voldoen aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 AA. Ook moeten wij uitleggen of wij aan deze norm voldoen.

Deze uitleg wordt gegeven in een toegankelijkheidsverklaring. In zo'n verklaring wordt beschreven of onze website voldoet aan de toegankelijkheidsnorm, op welke punten we nog niet voldoen, hoe we dit gaan oplossen en wanneer.

In mei 2024 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de toegankelijkheid van de website raadwesterveld.nl volgens de WCAG 2.1 norm niveau AA. Met de resultaten uit het onderzoek wordt de toegankelijkheid van de website waar mogelijk verbeterd en daarna wordt een toegankelijkheidsverklaring opgesteld die door iedereen te raadplegen is. 

PDF

Als u een PDF document op onze website niet kunt gebruiken, omdat deze niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Stuur dan een e-mail naar griffie@gemeentewesterveld.nl. Geef zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.

Contact

Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van deze website, neem dan contact op.