Info over de raad

  • Zo werkt de raad

    Hier kunt u meer lezen over de vergaderingen van de gemeenteraad, de functie van de agendacommissie en de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en het college van B&W.

  • Wie zit er in de raad

    De gemeenteraad van Westerveld bestaat uit zeventien raadsleden verdeeld over zeven fracties. De burgemeester is de voorzitter van de raad. Raadsleden die op kieslijst van dezelfde partij hebben gestaan vormen in de regel een fractie.

  • Ik en de raad

    Hier vindt u meer over de mogelijkheden om in contact te komen met de gemeenteraad en invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid.