Rekenkamer

Elke gemeente heeft een rekenkamer. Deze is onafhankelijk en voert onderzoeken uit. Met deze onderzoeken wil de rekenkamer het functioneren van onze gemeente verbeteren.

In hun onderzoeken komen doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onder de aandacht. De leden bepalen zelf de onderwerpen voor onderzoek en de manier waarop ze worden uitgevoerd. De gemeenteraad kan wél een verzoek voor een bepaald onderzoek indienen bij de rekenkamer.

De rekenkamer van Westerveld maakt onderdeel uit van een personele unie, waar ook de gemeenten Steenwijkerland, Meppel en Staphorst onder vallen. De leden worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door de vier gemeenteraden.

Documenten:

Terug naar: Homepagina