Politieke avond Westerveld 26 april 2022

Op dinsdag 26 april 2022 om 20:15 uur is er een besluitvormende Politieke avond Westerveld. De vergadering vindt fysiek in de raadzaal plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:
1.     Opening
2.     Vaststelling agenda
3.     Vaststellen besluitenlijsten + toezeggingenlijst
        Hamerstukken
4.     Voorstel Onderzoek Forfaitaire Tarieven
5.     Voorstel Transitieplan Toeristische Informatievoorziening Westerveld
6.     Voorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oosteinde 21 Wapserveen
7.     Voorstel vaststelling bestemmingsplan Bosweg 1

8.     Voorstel Wet Inburgering 2021 beleidsplan en beleidsregels
9.     Voorstel Vaststellen erfgoedvisie Westerveld 2022-2030
10.    Voorstel Vaststelling Bestemmingsplan Wateren 13
         Bespreekstukken
11.    Voorstel Vaststellen van de Museumvisie
12.    Sluiting
13.    Vragenuur

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook live te volgen via de website van de gemeente.

Inspreken tijdens besluitvormende Politieke avonden Westerveld

Inspreken over een onderwerp tijdens een besluitvormende Politieke avond Westerveld is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde, tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Dit geldt ook voor niet-geagendeerde onderwerpen tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit dan vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger