Politieke avond Westerveld 12 maart 2024

Op dinsdag 12 maart 2024 om 20:00 uur vindt er een voorbereidende Politieke avond Westerveld plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Presentatie Biblionet / Blink
  2. Onderzoeksvoorstel Rekenkamer Taken (verschuiving) welzijn mensenwerk
  3. Vragenkwartier

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Inspreken tijdens voorbereidende Politieke avonden Westerveld

Op de bovengenoemde agendapunten is geen spreekrecht van toepassing, omdat het geen voorstellen zijn waar de raad een besluit over moet nemen.

In gesprek met de raad

Wilt u met raadsleden in gesprek over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Of spreken over een onderwerp waarbij geen spreekrecht (meer) is? Voorafgaand aan iedere vergadering van de raad is er de mogelijkheid informeel met raadsleden in gesprek te gaan over een onderwerp dat u bezig houdt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie tot maandag 16.00 uur, voorafgaand aan de vergaderdag.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger