Politieke avond Westerveld 26 maart 2024

Op dinsdag 26 maart 2024 om 20:00 uur vindt er een raadsvergadering plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:


1.    Opening
2.    Vaststelling agenda
2.a    Situatie Oekraïne
3.    Toelating en beëdiging raadslid Muller von Czernicki en afscheid A. Oosterhuis
4.    Vaststellen besluitenlijsten
5.    Omgevingswet hoofdstuk integreren in participatieverordening
6.    Bestemmingsplan Leggeloo 49 Dwingeloo
7.    Bestemmingsplan Oeveraseweg 27 Havelte
8.    Bestemmingsplan Veendijk 47 Havelte
9.    Bestemmingsplan Schoolstraat 18 Uffelte
10.    Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Juliana Bernhardweg 7 Dwingeloo
11.    Aanpassing GR SSC-ONS
12.    GR wijziging Publiek Vervoer Groningen Drenthe
13.    GR wijziging Recreatieschap Drenthe
14.    GR wijziging RUD
15.    GR wijziging Veiligheidsregio Drenthe
16.    GR wijziging GGD
17.    Vragenuur
18.     Sluiting
 

NB: Agendapunten 5 tot en met 16 zijn Hamerstukken onder voorbehoud van vaststelling van de agenda. Over deze agendapunten wordt in principe zonder bespreking een besluit genomen.

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig.
De vergadering is ook live te volgen via de website van de gemeente: https://channel.royalcast.com/westerveld

Inspreken

Inspreken tijdens voorbereidende Politieke avonden Westerveld 
Op de bovengenoemde agendapunten die cursief zijn weergegeven, is spreekrecht van toepassing. In iBabs wordt dit gemarkeerd door middel van de plaatsing van ‘(spreekrecht)’ achter de titel van het betreffende agendapunt.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken 

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak

In gesprek met de raad

Wil u met raadsleden in gesprek over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Of spreken over een onderwerp waarbij geen spreekrecht (meer) is?

Voorafgaand aan iedere vergadering van de raad is er de mogelijkheid informeel met raadsleden in gesprek te gaan over een onderwerp dat u bezig houdt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie tot maandag 16.00 uur, voorafgaand aan de vergaderdag.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.


Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger