Politieke avond Westerveld 30 januari 2024

Op dinsdag 30 januari 2024 om 20:00 uur vindt er een voorbereidende Politieke Ronde met aansluitend een raadsvergadering plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Elektriciteit en Klimaat (informatieronde)

De agenda van de raadsvergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststellen besluitenlijsten
  4. Aanpassing GR SSC-ONS (hamerstuk*)
  5. Vragenuur
  6. Sluiting

*Hamerstuk onder voorbehoud van vaststelling agenda.

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Inspreken tijdens voorbereidende Politieke avonden Westerveld

Op de bovengenoemde agendapunten die cursief zijn weergegeven, is spreekrecht van toepassing. In iBabs wordt dit gemarkeerd door middel van de plaatsing van ‘(spreekrecht)’ achter de titel van het betreffende agendapunt. 

In gesprek met de raad

Wilt u met raadsleden in gesprek over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Of spreken over een onderwerp waarbij geen spreekrecht (meer) is? Voorafgaand aan iedere vergadering van de raad is er de mogelijkheid informeel met raadsleden in gesprek te gaan over een onderwerp dat u bezig houdt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie tot maandag 16.00 uur, voorafgaand aan de vergaderdag.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger