Politieke avonden Westerveld februari 2024

Op de dinsdagen 6 en 13 februari om 20:00 uur vindt er weer een voorbereidende Politieke avond Westerveld plaats.

Agenda’s van de vergaderingen

De agenda’s van de vergaderingen zijn uiterlijk 1 februari te vinden via de website.

Waarschijnlijk spreken raadsleden op 6 februari met inwoners over voedselbossen en 'eetbaar landschap'. Ook wordt in februari waarschijnlijk gesproken over de toekomst van 'Over Entinghe'. Daarnaast zullen ontwikkelingen met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Westerveld deel van uitmaakt, zoals de GGD en de Veiligheidsregio (VRD), worden besproken. De agendacommissie van de gemeenteraad besluit uiterlijk 31 januari over de definitieve agenda’s voor februari.

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Inspreken tijdens voorbereidende Politieke avonden Westerveld

Als er spreekrecht is bij een onderwerp zal dit worden aangegeven in de definitieve agenda van betreffende avond. 

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken 

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak. 

In gesprek met de raad

Wilt u met raadsleden in gesprek over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Of spreken over een onderwerp waarbij geen spreekrecht (meer) is? Voorafgaand aan iedere vergadering van de raad is er de mogelijkheid informeel met raadsleden in gesprek te gaan over een onderwerp dat u bezig houdt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie tot maandag 16.00 uur, voorafgaand aan de vergaderdag.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger