Politieke avond Westerveld 13 februari 2024

Op dinsdag 13 februari om 20:00 uur vindt er een voorbereidende Politieke avond Westerveld plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Voorjaarsgesprek / Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen met de wethouders(s)
  2. Vragenkwartier

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Inspreken tijdens voorbereidende Politieke avonden Westerveld

Op de bovengenoemde agendapunten is geen spreekrecht van toepassing omdat er geen sprake is van voorstellen die ter besluitvorming voorliggen.

In gesprek met de raad

Wilt u met raadsleden in gesprek over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Of spreken over een onderwerp waarbij geen spreekrecht (meer) is? Voorafgaand aan iedere vergadering van de raad is er de mogelijkheid informeel met raadsleden in gesprek te gaan over een onderwerp dat u bezig houdt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie tot maandag 16.00 uur, voorafgaand aan de vergaderdag.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger