Dialoogavond wonen 23 mei 2023

Op dinsdag 23 mei 2023 om 19:30 uur vindt er in de raadzaal van het gemeentehuis in Diever een dialoogavond over wonen plaats.

Doel van de dialoogavond

Wonen is momenteel een actueel thema. Inwoners en organisaties in Westerveld hebben hiervoor ideeën en initiatieven en daarom wil de gemeenteraad hun horen. Om die reden is deze dialoogavond/hoorzitting ingepland. In juni is de raad voornemens een debat te voeren met als doel richting te geven aan het beleid en de plannen in het kader van woningbouw.

Aanmelden voor geven bijdrage tijdens de avond

Inwoners en organisaties kunnen zich tot 22 mei 16:00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of telefoonnummer 140521 voor het geven van een bijdrage tijdens de avond. Er geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten per inwoner of organisatie. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de spreker te stellen.

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook live te volgen via de website van de gemeente: https://channel.royalcast.com/westerveld

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl