Coalitie Westerveld is klaar

De coalitieonderhandelingen in Westerveld zijn klaar. De fracties Duurzaam Sterk Westerveld (DSW), VVD en CDA maken bekend dat zij op dinsdag 31 mei het coalitieakkoord presenteren in de raadszaal in Diever. Op woensdagavond 8 juni willen de drie partijen dit akkoord in een - door hen aangevraagde - extra raadsvergadering met de andere fracties bespreken. Vervolgens is het hun voornemen om in diezelfde vergadering de nieuwe wethouders te installeren.

De te installeren wethouders zijn geen onbekenden in Westerveld. Namens Duurzaam Sterk Westerveld wordt de huidige wethouder Henk Doeven uit Wapserveen opnieuw voorgedragen. De VVD draagt Roel Vedder uit Meppel voor, die van 2012 tot 2014 al raadslid was voor de VVD. Ook de CDA-wethouderskandidaat Jacob Boonstra uit Haren is bekend in het gemeentehuis. Hij was als senior financieel adviseur een aantal jaren werkzaam in het gemeentehuis.

Formateur Roelof Martens doet voorts een aanbeveling om als raad een aantal thema’s te kiezen en in een raadsagenda uit te werken. Vanuit de coalitiegesprekken worden al enkele suggesties voor onderwerpen gedaan. Uitgangspunt daarbij is dat de raad in gezamenlijkheid zijn eigen agenda bepaalt en ook regie voert op te behalen doelen en uitvoering ervan.