Coalitie Westerveld gaat zonder D66 verder

De coalitiegesprekken in Westerveld gaan verder zonder D66. Duurzaam Sterk Westerveld, VVD en CDA zetten het overleg als drie partijen voort.

Formateur Roelof Martens heeft geconstateerd dat de positieve gesprekken tussen DSW, VVD, CDA en D66 niet kunnen leiden tot de vorming van college met 4 wethouders binnen de normen en financiële kaders,  die gelden voor de gemeente Westerveld. “Voor de gemeente Westerveld betekent dit dat er deeltijdwethouders zouden moeten komen. In die situatie ziet D66 als kleinste partij geen kans op een gelijkwaardige positie. Dit is voor D66 de reden om met de onderhandelingen te stoppen.” De drie partijen werken nu met elkaar door aan afronding formatie, coalitieakkoord en een voorstel voor een breed raadsprogramma.