mei 2022

  • Politieke avond Westerveld 8 juni 2022

    Op woensdag 8 juni 2022 om 20:30 uur vindt er een extra Politieke avond Westerveld plaats.

  • Coalitie Westerveld is klaar

    De coalitieonderhandelingen in Westerveld zijn klaar. De fracties Duurzaam Sterk Westerveld (DSW), VVD en CDA maken bekend dat zij op dinsdag 31 mei het coalitieakkoord presenteren in de raadszaal in Diever. Op woensdagavond 8 juni willen de drie partijen dit akkoord in een - door hen aangevraagde - extra raadsvergadering met de andere fracties bespreken. Vervolgens is het hun voornemen om in diezelfde vergadering de nieuwe wethouders te installeren.

  • Coalitie Westerveld gaat zonder D66 verder

    De coalitiegesprekken in Westerveld gaan verder zonder D66. Duurzaam Sterk Westerveld, VVD en CDA zetten het overleg als drie partijen voort.