Politieke avond Westerveld 27 september 2022

Op dinsdag 27 september om 20:00 uur vindt er een besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststellen besluitenlijsten + toezeggingenlijst
  Hamerstukken
 4. Raadsvoorstel beslissing bezwaar Wvg Dwingeloo
 5. Raadsvoorstel bestemmingsplan Westeinde 226 Wapserveen
 6. Raadsvoorstel Laadvisie
 7. Raadsvoorstel Riolering en Water Programma 2023-2028
 8. Raadsvoorstel Verordening Sociaal Medische Indicatie 2022
 9. Raadsvoorstel Vaststellen verantwoording fractiebudgetten 2021 en vaststellen fractiebudgetten 2022
 10. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Wapserauwen 9 Wapse
 11. Raadsvoorstel vaststellen aanwijzingslijst adviesrecht en verplichte participatie buitenplanse omgevingsactiviteiten op basis van de Omgevingswet
 12. Raadsvoorstel vaststellen delegatiebesluit Omgevingswet
 13. Raadsvoorstel vaststellen verordening nadeelcompensatie Omgevingswet
 14. Sluiting
 15. Vragenuur

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Inspreken tijdens besluitvormende Politieke avonden Westerveld

Inspreken over een onderwerp tijdens een besluitvormende Politieke avond Westerveld is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde, tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Dit geldt ook voor niet-geagendeerde onderwerpen tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger