Gemeente Westerveld publiceert digitale begroting

De gemeente Westerveld heeft vandaag de begroting 2023 – 2026 gepubliceerd. Deze is digitaal en voor een ieder online te raadplegen via een speciaal portaal.

Het is voor het eerst dat Westerveld de begroting op deze meer toegankelijke manier presenteert. Daarmee is voldaan aan een lang gekoesterde wens en opdracht van de gemeenteraad. De begroting is te vinden op: https://westerveld.begrotingsapp.nl

Uitwerking kaders

De begroting 2023-2026 is een uitwerking van de kaders van de raad. Deze staan aangegeven in de voorjaarsrapportage en het coalitieakkoord die in respectievelijk juni en juli van dit jaar werden besproken. 

De gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 8 november 2022.

Inspraakavond

Op 1 november aanstaande om 19.00 uur vindt een politieke avond plaats waarbij inwoners van Westerveld kunnen inspreken op de begroting. Aanmelden hiervoor kan bij de griffie via telefoon 14 0521 of per e-mail: griffie@gemeentewesterveld.nl