Oktober 2022

  • Rekenkamerrapport duurzaamheid en SROI bij inkoop

    De gemeente Westerveld heeft diverse ambities vastgelegd met betrekking tot Social Return on Investment (SROI) en duurzaamheid. Door aangenomen moties door de raad is dit nog nader onderstreept. Beide onderwerpen zijn object van onderzoek geweest in het onlangs verschenen Rekenkamerrapport.

  • Gemeente Westerveld publiceert digitale begroting

    De gemeente Westerveld heeft vandaag de begroting 2023 – 2026 gepubliceerd. Deze is digitaal en voor een ieder online te raadplegen via een speciaal portaal.