Politieke avond Westerveld 29 november 2022

Op dinsdag 29 november om 20:30 uur vindt er een besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1.      Opening
 2.      Vaststelling agenda
 3.      Vaststellen besluitenlijsten + toezeggingenlijst
       Hamerstukken
 4.      Raadsvoorstel rekenkamerrapport duurzaamheid en SROI bij inkoop
 5.      Raadsvoorstel vaststellen beleidsplan gladheidsbestrijding 2022-2027
 6.      Raadsvoorstel vaststellen startnotitie Energievisie
 7.      Raadsvoorstel aankoop recreatieterrein Hesselte
 8.      Sluiting
 9.      Vragenuur

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger