Juli 2022

  • Gemeenteraad behandelt Voorjaarsrapportage 2022

    Op 5 juli stond de Voorjaarsrapportage 2022 op de agenda van de gemeenteraad. De behandeling van de Voorjaarsrapportage is het moment om richting te geven aan het beleid en middelen voor de komende jaren. Het raadsvoorstel werd aan het einde van de avond unaniem aangenomen.