Politieke avond Westerveld 13 december 2022

Op dinsdag 13 december 2022 om 20:00 uur vindt er een voorbereidende Politieke avond Westerveld plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Raadsvoorstel Vaststellen Grondstoffenplan 2023-2025 en Uitvoeringsplan 2023 (debatronde)
  2. Raadsvoorstel Toekomstbestendigheid buitensport Havelte (debatronde)

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. De vergadering is ook online live te volgen.

Inspreken tijdens voorbereidende Politieke avonden Westerveld

Op de bovengenoemde agendapunten die cursief zijn weergegeven, is spreekrecht van toepassing. In iBabs wordt dit gemarkeerd door middel van de plaatsing van ‘(spreekrecht)’ achter de titel van het betreffende agendapunt.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger